اخبار تصویری: توزیع بسته های معیشتی در کیش

این بسته ها،  همزمان با سالروز ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)  با مشارکت افراد خیر و نیروهای پایگاه دریابانی و انتظامی کیش جمع آوری، بسته بندی و بین آسیب دیدگان ناشی از کرونا که قبلا از طریق کلانتریها و بایگاههای مختلف انتظامی شناسایی شده، توزیع شد.

 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش
 • بسته حمایتی کیش