وی ادامه داد: در پایان این مسابقات دو کاراته کا تیم منطقه ازاد قشم به اسم های پریا ایزدیاری در رده سنی نوجوانان و ستیا نجفی در رده جوانان به عنوان مبارز برتر شناخته شدند.

به گفته موسوی نفرات برتر این دوره از مسابقات مجوز حضور در مسابقات بین المللی در استان مازندران در دی ماه سال جاری را کسب کردند.

گفتنی ست، این دوره از مسابقات با حضور 750 کاراته کا در بخش بانوان و 600 ورزشکار در بخش آقایان در ورزشگاه شهید ثمری در کرج برگزار شد.

عناوین بدست آمده بانوان منطقه آزاد قشم عبارتند از؛

رومیسا زیوری در بخش خرسالان گردن آویز طلا

زهر عباسپور در بخش نوجوانان  گردن آویز طلا

فاطمه عباسپور در بخش نوجوانان  گردن آویز طلا

زهرا عباسپور در بخش نوجوانان گردن آویز طلا

یاسمن عبدالهی در بخش جوانان گردن آویز طلا

ستیا نجفی در بخش بزرگسالان گردن آویز طلا

آنیتا اسکندی در بخش نوجوانان گردن آویز نقره

زهرا سلیمی در بخش جوانان گردن آویز نقره

ملیکا ولی پور در بخش نوجوانان گرن آویز نقره

مریم مرادپوردر بخش جوانان گردن آویز نقره

نیایش باقر پور در بخش بزرگسالان گردن آویز نقره

پریا ایزدیاری در بخش جوانان گردن آویز نقره

دیانا شهبازیان در بخش بزرگسالان گردن آویز نقره

روژینا حق گویان در بخش بزرگسالان گردن آویز نقره

مبینا میرزایی در بخش نونهالان گردن آویز برنز

مهدیه اسکندری در بخش نوجوانان گردن آویز برنز

معصومه محمدی در بخش جوانان گردن آویز برنز

مریم غلام در بخش نوجوان گردن آویز برنز

الینا ارحمی دربخش نوجوانان گردن آویز برنز