وی خاطرنشان کرد: جزیره قشم دارای سه شهر و 62 روستاست و طبق برنامه ریزی صورت گرفته پنج ایستگاه میانی برای پسماند در سطح جزیره ایجاد خواهد شد که مسئولیت جمع آوری پسماندهای نقاط مختلف جزیره و انتقال آن به سایت مرکزی مدیریت پسماند در طولا را انجام خواهند داد.

مدیر امور شهری، روستایی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم اضافه کرد: در حال حاضر حدود 50 تُن پسماند از شهر قشم و مناطق پیرامونی به سایت مرکزی مدیریت پسماند در طولا منتقل می شود که پس از اجرای طرح جامع مدیریت پسماند این حجم به حدود 85 تُن خواهد رسید.

شورابی با بیان اینکه جلسات کارگروه مدیریت پسماند با همراهی محیط زیست و دیگر بخش های اجرایی و نظارتی برگزار می شود، ادامه داد: جلسه گذشته کارگروه مدیریت پسماند با حضور سه شهردار جزیره قشم برگزار شد و طبق برنامه قرار است در جلسات آینده نیز کارشناسان شبکه بهداشت و درمان، نمایندگان مقام قضایی و فرمانداری در این جلسات حاضر شده و نظرات خود را مطرح می کنند.

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه هدف اصلی مدیریت پسماند کاهش میزان تولید زباله است، گفت: یکی از گام های اساسی در جهت پیشبرد این مهم آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی است که نیازمند همکاری برخی ارگان ها از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و سایر ادارات مرتبط در این زمینه است.