کد خبر: ۷۴۲۷۵
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۶ 09 August 2015
روز خبرنگار یاد آور مجاهدتهای زنان ومردان حقیقت طلبی است که نقش پیامبر گونه آنها درشاهکارهایی مثل خبر،یادداشت،گزارش وگفتگو به تصویر می کشند درواقع یک رسانه خوب موفقیت خود را مدیون تلاشهای خستگی ناپذیر خبرنگاران می داند که درگرما وسرما ومواجهه با ناملایمات درمسیر رسالتی که به دوش دارند گام برمی دارند با بررسی کتب تاریخی ومطالعه رویدادهای مهم سیاسی،فرهنگی واجتماعی که منجر به شکل گیری یک نهضت،انقلاب یا حرکت ملی شده بویژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران می توان ردپای رسانه ها ونقش خبرنگاران را دراین عرصه به خوبی مشاهده کرد.
 
یک خبرنگار متعهد و دلسوز هیچگاه به خاطر منافع خود سکوت نمی کند و آنچه درحال وقوع است شفاف وصادقانه بیان می کند درحقیقت راویان خبر همانند آیینه ای در جهت روایت حقیقت بیرق بزرگ آگاهی بخش را به دوش می کشند از یک طرف بعنوان نمایندگان افکار عمومی وخرد جمعی مسائل ومشکلات اجتماعی شناسایی،پیگیری و ردیابی می کنند صحبتهای مردم را می شنود ونیازهایی را که ممکن است از نظر مسئولین پنهان بماند به خوبی رصد می کند واز طرف دیگر همانند پل ارتباطی علاوه بر اینکه بین مردم هستند با مسئولین هم بصورت مستقیم درارتباطند تا درخواستها،نیازها ومسائل مردم از طریق خبرنگاران به اطلاع مسئولین برسد مردم نیزاز این طریق ازاقدام مسولان آگاه می شوند که دراین ارتباط حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: کارهایی که انجام می دهید به مردم بگویید تا شیاطین نگویند کاری انجام نشده است.
 
 اندیشمندان وفرهیختگان علوم سیاسی معتقدند جوامعی که می خواهند درمدیریت علوم اجتماعی گام مؤثری بردارند بایستی مطبوعات را به عنوان رکن چهارم دمکراسی پذیرفته وموانع فراروی مطبوعات مستقل و آزاد را بردارند بویژه در کشور عزیزمان که همه ارکان آن برابر قانون اساسی از طریق مردم انتخاب می شوند آگاهی بخشی درخصوص مسائل کشور ، پیشرفتهای آن وراههای کمک به رفع نارسایی ها ومشکلات از جمله اطلاعاتی است که باید دراختیار مردم قرار گیرد.
 
برای انجام این مأموریت خطیر راویان خبر بایستی در انعکاس ارزشهای اجتماعی آیینه تمام نمای خدمتگزاران صدیق به نظام جمهوری اسلامی وگروههای سیاسی با کمترین تنش واستقلال کامل رسانه ای باشند قطعاً دولتی شدن سهم مهلکی برای رسانه هاست .
 
ثانیاً خبرنگاران بایستی از دانش روز بهره مند شوند ودر تمام زمینه ها امکان تجزیه وتحلیل،تحقیق وانطباق با شرایط موجود جامعه داشته باشند .
 
ثالثاً رعایت اخلاق رسانه ای یکی از محورهای توسعه است که مهمترین مؤلفه آن رعایت انصاف وعفت قلم است قلم نباید تحت تأثیر احساس، نگرش سیاسی وگروهی قرارگیرد وموضوعاتی بیان شود که موجب بدبینی مخاطبان وجفا درحق دیگران باشد دشمن همیشه بدنبال سیاه نمایی وحتی دامن زدن به اعتراضات ونافرمانی مدنی درجهت فروپاشی وحدت ملی است هر نوع سیاه نمایی وناامیدی درجامعه در واقع تکمیل پازل دشمن است .
 
با توجه به مسئولیت رسانه های جمعی بویژه مطبوعات درجامعه خبرنگاران نقش سازنده ای درحفظ هویت فردی اجتماعی توسعه فرهنگ شهروندی و... دارند حضرت امام  خمینی (ره)در دیدارهای خود با اصحاب رسانه هشدارهای دقیق وموشکافانه ای به مسئولین جراید داشته اند که نمونه ای از فرمایشات ایشان اینگونه بود.« باید تیتر با محتوی بخواند اگر تیتر با محتوا نخواند این غش است وغش دراسلام حرام است» یا« مطبوعات بنگاه هدایت است » ،« مطبوعات مدرسه سیار است»همچنین نقد،نظارت،شفافیت،اطلاع رسانی صادقانه وتبادل آراء در افکار عمومی را ازوظایف مهم مورد نظر مقام معظم رهبری درحوزه رسانه است .
 
ان شاء ا... درسالی که مزین است به سال همدلی وهمزبانی دولت وملت با ترویج فرهنگ همدلی وهمزبانی موجبات ارتقاءوحدت ملی وانسجام اسلامی درمیهن اسلامیمان را فراهم آوریم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: