محمدعلی نجفی با ارائه برنامه های خود در حوزه شهری در دفاع از این برنامه ها بر سلامت مالی شهرداری آینده و شفافیت در عقد قراردادهای بالای یک میلیارد تومان تاکید کرد.
کد خبر: ۴۷۵۵۵۷
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۵ 09 August 2017
به گزارش تابناک : محمد علی نجفی کاندید شهرداری تهران با اشاره به ارائه برنامه‌های خود در حوزه مدیریت شهری اظهار داشت: در موضوعات راهبردی شهر تهران تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی، توسعه فرهنگی و اجتماعی، عدالت در تامین تسهیلات و خدمات شهری، محیط زیست، آب و فاضلاب، ایمنی تاب‌آوری مقابله با مخاطرات، معماری و شهرسازی و بازآفرینی شهری پایدار، حمل و نقل و ترافیک و همچنین اقتصاد شهری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی به مناسبات مدیریت شهری و حاکمیت اشاره کرد و افزود: تقسیم‌بندی وظایف محلی و ملی ،هماهنگی و همگرایی سیاستی برنامه‌ مدیریت شهری با سطوح شهر، استان،منطقه، کلانشهر و دولت ،جایگاه مدیریت شهری در حاکمیت و حضور شهرداری تهران در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدیریت هماهنگ شهری و ایفای نقش به عنوان محور هماهنگی مدیریت در شهر از مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل شهری است.

کاندید شهرداری تهران ادامه داد: ارتقا و تقویت جایگاه و نقش مدیریت شهری در حاکمیت از مهمترین هدف راهبردی برای حل این چالش‌ها است.

نجفی با بیان اینکه شهرداری تهران چهار برابر حجم نیاز خود پرسنل دارد، گفت: شهری مانند لندن که جمعیت آن برابر با شهر تهران است تنها 15 هزار پرسنل دارد اما شهرداری تهران 63 هزار و 600 پرسنل دارد در حالی که آمایش منابع انسانی در شهرداری وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در محله‌ها و مناطق مختلف شهر تهران در حوزه منابع انسانی آمایشی وجود ندارد، تصریح کرد: در منطقه‌ای مانند منطقه 18 با کمبود شدید نیروی شهرداری مواجه هستیم در حالی که در بعضی از مناطق با انبوهی از پرسنل مواجه ایم که این خود نیاز به تغییرهای اساسی دارد.

کاندید شهرداری تهران با اشاره به موضوع سلامت اداری در شهرداری تهران افزود: نبود سلامت اداری به شدت زیرسوال است و همین امر باعث شده که عده‌ای از شهروندان به دلیل تخلف‌های موجود در شهرداری اعتماد خود را نسبت به شهرداری از دست بدهند.

نجفی به نبود برنامه‌ریزی در شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: برخی از مشکلات موجود در شهرداری به دلیل نبود برنامه‌ریزی و اجرای درست آن است چرا که در طی سال‌های گذشته شهرداری در این بخش بسیار ضعیف عمل کرده و برنامه‌های مختلف خود را به صورت مناسب ارائه نکرده به همین منظور معتقدم هم اکنون 30 الی 50 درصد از برنامه 5 ساله دوم عقب هستیم.

وی با بیان اینکه در تدوین برنامه‌های آتی خود برای شهرداری تهران از نظر کارشناسان مختلف در حوزه مدیریت شهری استفاده کرده‌ام تاکید کرد: این برنامه‌ها را با هدف خاص و خطوط اصلی در هشت سال آینده تهیه کرده‌ام اگرچه ضعف‌هایی هم دارد که باید آن را اصلاح کنم.

کاندید شهرداری تهران ادامه داد: شعارم در شهرداری تهران شهر امید مشارکت و شکوفایی است چرا که معتقدم با امید می‌توانیم نشاط و آرامش را در جامعه حاکم کنیم.

نجفی با تاکید بر اینکه شکوفایی شهروندان هدف اصلی برنامه‌های آتی بنده است گفت: معتقدم در طول برنامه 5 ساله برنامه شهرداری باید توجه ویژه‌ای به شاخصه‌های شکوفایی شهروندان داشته باشیم چرا که این شکوفایی می‌تواند ما را به سمت بالندگی سوق دهد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی برنامه ‌ام که افزایش کیفیت زندگی شهروندان در تمام جوانب و حوزه‌ها در نظر گرفتم تصریح کرد: بدون تردید در شهرداری تهران بر اساس برنامه 5 ساله طرح جامع و تفصیلی و همچنین سند چشم‌انداز حرکت خواهیم کرد.محمد علی نجفی کاندید شهرداری تهران با اشاره به ارائه برنامه‌های خود در حوزه مدیریت شهری اظهار داشت: در موضوعات راهبردی شهر تهران تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی، توسعه فرهنگی و اجتماعی، عدالت در تامین تسهیلات و خدمات شهری، محیط زیست، آب و فاضلاب، ایمنی تاب‌آوری مقابله با مخاطرات، معماری و شهرسازی و بازآفرینی شهری پایدار، حمل و نقل و ترافیک و همچنین اقتصاد شهری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی به مناسبات مدیریت شهری و حاکمیت اشاره کرد و افزود: تقسیم‌بندی وظایف محلی و ملی ،هماهنگی و همگرایی سیاستی برنامه‌ مدیریت شهری با سطوح شهر، استان،منطقه، کلانشهر و دولت ،جایگاه مدیریت شهری در حاکمیت و حضور شهرداری تهران در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدیریت هماهنگ شهری و ایفای نقش به عنوان محور هماهنگی مدیریت در شهر از مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل شهری است.

کاندید شهرداری تهران ادامه داد: ارتقا و تقویت جایگاه و نقش مدیریت شهری در حاکمیت از مهمترین هدف راهبردی برای حل این چالش‌ها است.

نجفی با بیان اینکه شهرداری تهران چهار برابر حجم نیاز خود پرسنل دارد، گفت: شهری مانند لندن که جمعیت آن برابر با شهر تهران است تنها 15 هزار پرسنل دارد اما شهرداری تهران 63 هزار و 600 پرسنل دارد در حالی که آمایش منابع انسانی در شهرداری وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در محله‌ها و مناطق مختلف شهر تهران در حوزه منابع انسانی آمایشی وجود ندارد، تصریح کرد: در منطقه‌ای مانند منطقه 18 با کمبود شدید نیروی شهرداری مواجه هستیم در حالی که در بعضی از مناطق با انبوهی از پرسنل مواجه ایم که این خود نیاز به تغییرهای اساسی دارد.

کاندید شهرداری تهران با اشاره به موضوع سلامت اداری در شهرداری تهران افزود: نبود سلامت اداری به شدت زیرسوال است و همین امر باعث شده که عده‌ای از شهروندان به دلیل تخلف‌های موجود در شهرداری اعتماد خود را نسبت به شهرداری از دست بدهند.

نجفی به نبود برنامه‌ریزی در شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: برخی از مشکلات موجود در شهرداری به دلیل نبود برنامه‌ریزی و اجرای درست آن است چرا که در طی سال‌های گذشته شهرداری در این بخش بسیار ضعیف عمل کرده و برنامه‌های مختلف خود را به صورت مناسب ارائه نکرده به همین منظور معتقدم هم اکنون 30 الی 50 درصد از برنامه 5 ساله دوم عقب هستیم.

وی با بیان اینکه در تدوین برنامه‌های آتی خود برای شهرداری تهران از نظر کارشناسان مختلف در حوزه مدیریت شهری استفاده کرده‌ام تاکید کرد: این برنامه‌ها را با هدف خاص و خطوط اصلی در هشت سال آینده تهیه کرده‌ام اگرچه ضعف‌هایی هم دارد که باید آن را اصلاح کنم.

کاندید شهرداری تهران ادامه داد: شعارم در شهرداری تهران شهر امید مشارکت و شکوفایی است چرا که معتقدم با امید می‌توانیم نشاط و آرامش را در جامعه حاکم کنیم.

نجفی با تاکید بر اینکه شکوفایی شهروندان هدف اصلی برنامه‌های آتی بنده است گفت: معتقدم در طول برنامه 5 ساله برنامه شهرداری باید توجه ویژه‌ای به شاخصه‌های شکوفایی شهروندان داشته باشیم چرا که این شکوفایی می‌تواند ما را به سمت بالندگی سوق دهد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی برنامه ‌ام که افزایش کیفیت زندگی شهروندان در تمام جوانب و حوزه‌ها در نظر گرفتم تصریح کرد: بدون تردید در شهرداری تهران بر اساس برنامه 5 ساله طرح جامع و تفصیلی و همچنین سند چشم‌انداز حرکت خواهیم کرد.

کاندید شهرداری تهران با بیان اینکه چالش‌ها و مشکلات شهر تهران را شناسایی کرده‌ام، افزود: بدون تردید در راستای رفع تمام  چالش ها و مشکلات اقداماتی انجام خواهد گرفت.

نجفی با تاکید بر اینکه چشم‌اندازی که برای شهر تهران در نظر گرفته به دو قسمت افق شهر 1404 و چشم‌انداز شهرداری تقسیم شده است یادآور شد: چشم اندازی که برای شهرداری پیش‌بینی شده به شش بخش تقسیم شده که ممکن است برای افراد مختلف متفاوت باشد اما بدون تردید سعی کرده‌ایم همه مسائل در تقسیم‌بندی شهرداری پوشش داده شود.

وی با بیان اینکه به مدیریت یکپارچه شهری باید توجهی ویژه‌ای شود، گفت: اگرچه در سال‌های گذشته به موضوع مدیریت یکپارچه شهری اشاره شده اما به دلایل مختلف هیچ گاه این امر تحقق نیافته به همین منظور باید با یک برنامه‌ریزی درست به سمت عملیاتی شدن مدیریت یکپارچه شهری گام برداریم چرا که در حال حاضر در شهرداری تهران فاقد مدیریت یکپارچه شهری هستیم.

کاندید شهرداری تهران اضافه کرد: باید به سمت مدیریت هماهنگ در شهرداری تهران گام برداریم اگرچه این موضوع نیاز به هماهنگی و همکاری ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف دارد.

نجفی با تاکید بر اینکه تقویت شورایاری‌ها یکی از مهمترین برنامه‌های مدیریت شهری آینده خواهد بود، گفت: طراحی را باید تحت عنوان شورایاری‌های مناطق در نظر بگیریم اگرچه در این خصوص پیش‌بینی‌هایی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه بهره‌وری در شهرداری تهران بسیار پایین است، تصریح کرد: قطعا باید در نیروهای انسانی شهرداری تهران بازنگری صورت گیرد و به سمت برون‌سپاری بسیاری از فعالیت‌های شهرداری تهران گام برداریم چرا که امروزه چارت سازمانی شهرداری بسیار تعجب‌آور است.

کاندید شهرداری تهران به موضوع حضور زنان در بسیاری از حوزه های مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: بدون تردید باید به سمت توانمند سازی و ایجاد فرصت مناسب برای جوانان و همچنین زنان در شهرداری اقدام کنیم به گونه‌ای که بعد از دوره چهارساله مدیریت شهری 30 درصد از سطوح مدیریت شهری در اختیار زنان و جوانان قرار گیرد.

نجفی با بیان اینکه امروزه 1500 مدیر در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف شهرداری تهران اعم از سازمان‌ها و شرکت‌ها معاونت‌ها مناطق و غیره فعالیت می‌کنند یادآور شد: این حجم از حوزه‌ها بسیار بزرگ است به همین منظور کوچک‌ کردن و کاهش آن را در دستور کار خود خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه طرح سیستم بازرسی تخلف در شهرداری تهران یکی از برنامه‌های اصلی در حوزه مدیریت شهری خواهد بود، گفت: با ساماندهی این امر می‌توانیم فساد اداری در شهرداری را کاهش بدهیم.

کاندید شهرداری تهران با بیان اینکه مدیریت منابع و مصارف در شهرداری تهران باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: امروز شاهد گزارش‌های متناوب در این حوزه هستیم به گونه‌ای که گزارش اداره کل برنامه و بودجه شهرداری با سایر گزارش های ارائه شده متفاوت است.

نجفی اضافه کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران در حال حاضر حدود 20 درصد از بودجه شهرداری از محل درآمدهای پایدار و حدود 80 درصد آن نیز از محل درآمدهای ناپایدار حاصل می‌شود در حالی که این گزارش با گزارش سایر حوزه های دیگر متفاوت است.

وی به میزان هولوگرام‌های شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران از مردم طلب‌های زیادی دارد در حالی که در این خصوص هیچ بارگیری وجود ندارد و چک‌هایی که از مردم گرفته شده حتی از زمان آنها گذشته است.

 کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه گزارش دقیقی از طلب شهرداری تهران از دولت وجود ندارد گفت: وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرده که نه تنها به شهرداری تهران بدهی ندارند بلکه 3230 میلیارد تومان هم از شهرداری طلب دارند.

وی با بیان اینکه کاهش تصدی‌گری‌ها و تسهیل‌گری‌ها باید در شهرداری تهران به صورت ویژه اجرایی شود، افزود: از مهمترین تصدی‌گری‌هایی که در شهرداری تهران وجود دارد، ورود شهرداری به امور ورزشی و همچنین ورود به نشر کتاب است که امروزه نارضایتی ناشران کتاب و بخش خصوصی را به دنبال داشته است.

نجفی ادامه داد: شهرداری وارد تصدی‌گری های غیرضروری شده که بیشتر آنها رویکرد همایش محور دارد.

کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری تهران یک روزنامه سراسری به نام همشهری دارد، افزود: شهرداری‌ها در هیچ کجای دنیا روزنامه سیاسی و خصوصی ندارند و به همین منظور برای ساماندهی این موضوع نیز آن را مورد توجه قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه هوشمندسازی شهر و شهرداری یکی از برنامه‌های اصلی مدیریت شهری خواهد بود یادآور شد: در طول سال‌های گذشته در این حوزه اقدامات زیادی انجام شده اما معتقدم که باید یک گام موثر و اساسی در این حوزه برداشته شود و یکپارچه‌سازی سامانه‌های نرم‌افزاری و همچنین ارائه خدمات الکترونیک از طریق وب به شهروندان مهمترین برنامه آتی مدیریت شهری خواهد بود.

نجفی با بیان اینکه بازنگری در ارائه کار دفاتر خدمات الکترونیک مهمترین برنامه مدیریت شهری خواهد بود، تاکید کرد: در حال حاضر دفاتر خدمات الکترونیک از اهداف اولیه خود دچار انحراف شده‌اند و هم اکنون شاهد موازی‌کاری در این بخش هستیم به همین منظور بازنگری و اصلاح این موضوع نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌های اجتماعی از همه ظرفیت‌های شهر محروم هستیم، گفت: شهرداری تهران سازمان‌های خود را از 3600 به 15800 سازمان افزایش داده چرا که نمی‌توانسته کارهای خود را به درستی انجام دهد به همین منظور به شهرداری سازمان اضافه کرده است.

وی به موضوع احساس امنیت در شهر تهران اشاره کرد و گفت: مردم شهر تهران در بسیاری از محله ها احساس امنیت نمی‌کنند به همین منظور باید در راستای ایجاد امنیت و افزایش شهروندان اقدامات اساسی انجام شود.

نجفی با اشاره به استقرار همه جانبه نظام شایسته سالاری در مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: باید در راستای برخی از مشکلات موجود شهر اقداماتی انجام دهیم چرا که هدف راهبردی ما ایجاد تناسب میان خدمات شهری با سکونت و فعالیت در شهر تهران است.

کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه توجه به موضوع محیط زیست در برنامه مدیریت شهری آتی بسیار حائز اهمیت است گفت: هم اکنون سمن‌های قوی در ارتباط با موضوع محیط زیست داریم که می‌توانیم برای رفع مشکلات محیط زیستی شهر تهران از آنها کمک بگیریم.

وی با بیان اینکه با فقر نمادهای معماری ایرانی و اسلامی در شهر تهران مواجه هستیم تاکید کرد: این معماری‌ها نه تنها در شان تهران بلکه در ایران هم رعایت نشده در حالی که ما نمادهای معماری زیادی داریم که می‌توانیم به همه آنها افتخار کنیم.

نجفی به موضوع بافت فرسوده در شهر تهران اشاره کرد: در حال حاضر 3600 هکتار بافت فرسوده و همچنین 188 هزار هکتار قطعه فرسوده داریم که باید در راستای نوسازی و ساماندهی آنها اقدام کنیم.

کاندیدای شهرداری تهران به برنامه‌های خود به توسعه حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی شده تا سال 1404 ظرفیت استفاده از حمل و نقل عمومی به 75 درصد برسد به همین منظور باید در راستای توسعه حمل و نقل عمومی اقدام‌های خوبی صورت گیرد.

وی به موضوع شاخصه‌های مدیریتی در شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: با شروع شورای 21 نفره امید و همچنین شهرداری تهران تغییراتی در مدیریت شهری شکل خواهد گرفت اگرچه ضرورتی برای تغییرات سریع و عجولانه در شهرداری تهران وجود ندارد.

نجفی ادامه داد: نیروهای شایسته و خدوم در شهرداری تهران در تمام سطوح مختلفی که فعالیت می‌کنند باقی می‌مانند اگرچه شاید برخی از افراد سیاسی تندرو شایسته ماندن در جایگاه خود را نداشته باشند.

کاندیدای شهرداری تهران اضافه کرد: معتقدم اساس نیروها در بدنه شهرداری تهران افرادی شایسته و خدوم هستند به همین منظور باید بر اساس شایسته سالاری در مدیریت شهری آتی بالا بیایند اگرچه شاید شناسایی افراد شایسته زمان‌بر باشد ولی در مدیریت شهرداری فراجناحی رفتار خواهم کرد چرا که معتقدم صندلی‌های سیاسی از صندلی‌های حرفه ای در شهرداری تهران باید جدا شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون صندلی‌های سیاسی را به افراد غیر سیاسی و صندلی‌های حرفه‌ای به افراد سیاسی غیرحرفه ای داده‌اند، تاکید کرد: معتقدم باید عکس این قضیه صورت گیرد.

نجفی با بیان اینکه وابستگی سیاسی تعهدآوری به هیچ حزب و گروهی نداشته و همچنین با هیچ حزب و گروهی ارتباط تشکیلاتی ندارم، گفت: اگر شهردار تهران شوم خوشحال می‌شوم چرا که امکان خدمت‌دهی به شهروندانی که 65 سال با آنها زندگی کردم را پیدا خواهم کرد.

کاندیدای شهرداری تهران تاکید کرد: اگر شهردار شوم از روز اول کسوت سیاسی را از تن خارج خواهم کرد و کسوت خدمت بر تن می‌کنم چرا که معتقدم شهردار نباید سیاسی باشد بلکه باید فراجناحی باشد و با یک اخلاق و شخصیت حرفه ای به مردم خدمت کند.

وی با اشاره به انتخابات مدیران شایسته در شهرداری تهران گفت: ملاکم در انتخاب مدیران از همه بخش‌ها، دارا بودن دانش مدیریتی ،ملاک حرفه‌ای و اخلاقی  است.

نجفی با بیان اینکه رفع شائبه در خصوص مسائل مالی یکی از مهمترین ویژگی‌های مدیران است تاکید کرد: شهرداری تهران لغزشگاه های بزرگی برای مدیران و کارکنان است به همین دلیل هر فردی را که از این شائبه برخوردار باشد را انتخاب نخواهم کرد.

کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه هم اکنون تصدی‌گری به جای مشارکت‌پذیری و تسهیل‌گری رویکرد شهرداری تهران شده است، یادآور شد: مدیران واقعی به این موضوع اعتقاد داشته باشند که قانون پذیری و روحیه کار جمعی با مشارکت پذیری و تسهیل در مدیریت شهر از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه توصیه‌پذیر نیستم تاکید کرد: بیش از 100 رزومه به من ارسال شده که همه آنها را مطالعه خواهم کرد اما می‌گویم در این حوزه توصیه‌پذیری نخواهم داشت.

نجفی به مصوبه برج‌باغ‌ها در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: بدون تردید اگر این مصوبه به درستی اجرا شده بود، مصوبه بدی نبود اما در حال حاضر تبدیل به مصوبه برج‌ها شده، در حالی که می‌توانست تهران را به یک باغ شهر تبدیل کند.

کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه بحران آب یکی از مهمترین چالش‌های شهر تهران محسوب می‌شود افزود: در این خصوص پیشنهادهای برای استفاده بهینه از منابع آبی تنظیم و آن را ارائه کرده‌ام.

وی تاکید کرد: چه شهردار شوم و چه نشوم به عنوان عضو بیست و دوم شورا به موفقیت های شهر کمک خواهم کرد و همچنین رایزنی‌های اساسی برای تعامل بیشتر و برطرف کردن مشکلات فراهم خواهم کرد.

نجفی با بیان اینکه مردم شهر تهران به شورای بیست و یک نفره امید دارند، تاکید کرد: اداره شهر تهران باید به خوبی انجام شود به همین منظور امیدوارم این شورا و مدیریت شهری در راستای حل مشکلات شهر بتوانند اقدام‌های اساسی انجام بدهند.


ادامه دارد...
متن برنامه نجفی را از اینجا دریافت کنید


منبع : تیترشهر 
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار